ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA - OC

Ubezpieczenie OC jest zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152) ubezpieczeniem obowiązkowym.


Kary z UFG za brak OC - 2016 / 2017 rok

Dla pojazdów osobowych:

 • do 3 dni - 740 zł / 800 zł

 • od 4 do 14 dni - 1850 zł / 2000 zł

 • powyżej 14 dni - 3700 zł / 4000 zł

Dla pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych (siodłowych) i autobusów:

 • do 3 dni - 1110 zł / 1200 zł

 • od 4 do 14 dni - 2780 zł / 3000 zł

 • powyżej 14 dni - 5550 zł / 6000 zł

Dla pozostałych pojazdów:

 • do 3 dni - 120 zł / 130 zł

 • od 4 do 14 dni - 310 zł / 330 zł

 • powyżej 14 dni - 620 zł / 670 zł

Kiedy jesteśmy zwolnieni z obowiązku ubezpieczenia OC:

 • nastąpiła zmiana właściciela - czyli w chwili sprzedaży pojazdu (dopisanie współwłaściciela to nie jego zmiana)

 • złomowanie pojazdu

Pojazd nieużytkowany lub czasowo wyrejestrowany nie jest pojazdem zwolnionym z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

Bezpłatne BONUSY przy OC

WARTA

 • ochrona po 1 szkodzie (w pierwszym roku do 5 tys., przy wznowieniu bez limitu)

 • holowanie w razie wypadku do 100 km od miejsca zdarzenia, poszkodowanemu również przysługuje holowanie

 • Zielona Karta wypisywana na miejscu

 • możliwość zgłoszenia szkody do Warty jako poszkodowany przez sprawcę ubezpieczonego w innym towarzystwie (likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania zajmować się będzie Warta).

HDI

 • ochrona po 1 szkodzie (w pierwszym roku do 2 tys., w kolejnych bez limitu)

 • holowanie w razie wypadku do 100 km od miejsca zdarzenia, poszkodowanemu również przysługuje holowanie

 • Zielona Karta wypisywana na miejscu

AXA

 • holowanie w razie wypadku do 75 km

AUTOCASCO

ASSISTANCE

Assistance WARTA / HDI

Pakiet krótkoterminowy 15 dni Podróżnik można wykupić w dowolnym terminie. To m.in.:

 • warunek posiadania OC lub AC w Warcie/HDI,

 • brak ograniczenia wiekowego pojazdu,

 • zakres terytorialny Polska i Europa,

 • próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia,

 • holowanie do 400 km w przypadku awarii, wypadku i innych zdarzeń (m.in. zatrzaśnięcie, zagubienie, zniszczenie kluczyków; brak paliwa lub użycie niewłaściwego, braku powietrza w oponach, rozładowanie akumulatora),

 • organizacja parkingu po zdarzeniu maksymalnie 3 doby

 • kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania

 • zakwaterowanie na czas naprawy maksymalnie 2 doby

 • pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży do 10 dni, po awarii do 5 dni

 

Pakiet roczny Złoty to m.in.:

 • warunek posiadania OC lub AC w Warcie/HDI

 • brak ograniczenia wiekowego pojazdu,

 • zakres terytorialny Polska i Europa,

 • próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia,

 • holowanie do 200 km w przypadku awarii, wypadku i innych zdarzeń (m.in. zatrzaśnięcie, zagubienie, zniszczenie kluczyków; brak paliwa lub użycie niewłaściwego, braku powietrza w oponach, rozładowanie akumulatora),

 • holowanie w przypadku awarii i innych zdarzeń obowiązuje gdy pojazd znajduje się w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania wskazanego w dowodzie rejestracyjnym

 • organizacja parkingu po zdarzeniu maksymalnie 2 doby

 • kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania

 • pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży do 5 dni

Pakiet roczny Złoty + to m.in.:

 • warunek posiadania AC Standard lub AC Komfort w Warcie/HDI,

 • brak ograniczenia wiekowego pojazdu,

 • zakres terytorialny Polska i Europa,

 • próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia,

 • holowanie do 400 km w przypadku awarii, wypadku i innych zdarzeń (m.in. zatrzaśnięcie, zagubienie, zniszczenie kluczyków; brak paliwa lub użycie niewłaściwego, braku powietrza w oponach, rozładowanie akumulatora),

 • organizacja parkingu po zdarzeniu maksymalnie 3 doby

 • kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania

 • zakwaterowanie na czas naprawy maksymalnie 2 doby

 • pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży do 10 dni, po awarii do 5 dni

Pakiet roczny Platynowy to m.in.:

 • warunek posiadania AC Komfort w Warcie/HDI,

 • pojazdy do 10 lat,

 • zakres terytorialny Polska i Europa,

 • próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia,

 • holowanie w Polsce bez limitu, w Europie do 800 km w przypadku awarii, wypadku i innych zdarzeń (m.in. zatrzaśnięcie, zagubienie, zniszczenie kluczyków; brak paliwa lub użycie niewłaściwego, braku powietrza w oponach, rozładowanie akumulatora),

 • organizacja parkingu po zdarzeniu maksymalnie 3 doby

 • kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania

 • zakwaterowanie na czas naprawy maksymalnie 5 dób

 • pojazd zastępczy po wypadku do 30 dni w przypadku naprawy w warsztacie partnerskim, 15 dni w pozostałych przypadkach,

 • pojazd zastępczy po kradzieży do 15 dni, po awarii do 5 dni.

 

Assistance AXA

 • brak obowiązku posiadania OC/AC w AXA

 • tylko dla pojazdów osobowych, nieprzekraczających 15 lat

 • właścicielem musi być osoba fizyczna

 • pojazd nie może być wykorzystywany do celów zarobkowych np. taxi, nauka jazdy, itp.

Dostępne są 3 warianty

 • premium

 • standardowy

 • ekonomiczny

Czas trwania ubezpieczenia

 • 7 dni

 • 15 dni

 • 30 dni

 • rok

Zakres terytorialny

 • Polska

 • Polska + Europa
Koszt Ubezpieczenia AXA Assistance:
Copyright Nazwa.pl