Indywidualne

Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Produkt przeznaczony jest dla osób w wieku 18-67 lat, które potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich bliskich, bez obowiązku badań lekarskich.

PAKIET TWOJE ŻYCIE

 • Zabezpiecza Twoją rodzinę na wypadek, gdyby coś się stało lub gdyby Ciebie zabrakło

PAKIET TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE

 • Zabezpiecza Twoją rodzinę na wypadek, gdyby coś się stało lub gdyby Ciebie zabrakło

 • Zapewnia wypłatę pieniędzy w razie Twojej choroby lub pobytu w szpitalu

PAKIET ŻYCIE RODZINY

 • Zabezpiecza Twoją rodzinę na wypadek, gdyby coś się stało lub gdyby Ciebie zabrakło

 • Zapewnia wypłatę pieniędzy m.in. w chwili urodzenia się dziecka, jak również w razie Twojej choroby lub pobytu w szpitalu

 • Pakiet obejmuje ochroną ubezpieczeniową: małżonka, dzieci, rodziców oraz teściów

PAKIET ŻYCIE I ZDROWIE RODZINY

 • Zabezpiecza Twoją rodzinę na wypadek, gdyby coś się stało lub gdyby Ciebie zabrakło

 • Zapewnia wypłatę pieniędzy m.in. w chwili urodzenia się dziecka, jak również w razie Twojej choroby lub pobytu w szpitalu

 • Pakiet obejmuje ochroną ubezpieczeniową: małżonka, dzieci, rodziców oraz teściów

 • Gwarantuje wypłatę środków finansowych w razie Twoich operacji oraz zachorowania dzieci, małżonka, a także ich pobytu w szpitalu z różnych przyczyn
OKRES KARENCJI W RAZIE ZAJŚCIA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

 • 6 miesięcy - w przypadku zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego

 • 10 miesięcy - w przypadku urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną

 • 90 dni - w przypadku dziennego świadczenia szpitalnego / szpitalnego PLUS ubezpieczonego, małżonka lub dziecka (pobyt w wyniku choroby)

 • 180 dni - w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego, małżonka lub dziecka poważnego zachorowania

W przypadku kontynuacji polisy na życie z innego towarzystwa lub ubezpieczenia grupowego z pracy, bez przerwy w ubezpieczeniach karencji brak.

Okres ochrony ubezpieczeniowej od 1. następnego miesiąca. Np. polisa zawarta dnia 20. sierpnia będzie z ochroną od 1. września.

Suma ubezpieczenia i składka

Suma ubezpieczenia może wynieść od 30 do 200 tysięcy złotych. Składka ustalana jest indywidualnie w zależności od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej.
 
Składka może być opłacana miesięcznie, półrocznie lub rocznie.
 
Kto może wykupić polisę i na jak długo?
 
Oferta dostępna jest dla osób w wieku od 18. do 65 r.ż.
 
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 5 lat i może być przedłużana na kolejne, 5-letnie okresy. Pełna ochrona w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.
 
Czy wymagane są badania?
 
Zawarcie umowy następuje na podstawie krótkiego oświadczenia. Nie wymagane są badania lekarskie. Polisa jest wystawiana na miejscu u agenta.

KUP POLISĘ I WYGRAJ OPASKĘ DLA AKTYWNYCH

 

Kup polisę, wymyśl kreatywne hasło dla produktu i zarejestruj się na stronie www.wartasposobnaraka.pl

Konkurs trwa do 31 grudnia 2016 r

Copyright Nazwa.pl